H ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων , καλύπτεται απο  το password που επιλέγεται όταν γίνεστε μέλος της www.wirelesslan.gr.

Για να εμφανιστεί  οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο που αφορά είτε τις παραγγελίες σας είτε τα προσωπικά σας στοιχεία που διατηρούμε κατόπιν δικής σας συναίνεσης , θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password που έχετε επιλέξει. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων.  Σας συμβουλεύουμε να επιλέγεται password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα. Συνίσταται η συχνή αλλαγή των passwords. Αν έχετε χάσει το password μπορείται να ακολουθείσετε την διαδικασία ανάνηψης του password.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.wirelesslan.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Οι προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, επώνυμο, φυσική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικοί αριθμοί, κλπ.) που καταχωρούν οι  χρήστες η πελάτες του δικτυακού τόπου www.wirelesslan.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών και μάλιστα ηλεκτρονικών συναλλαγών που επιλεγονται και καθορίζονται αποκλειστικά  από τους χρήστες και πελάτες του δικτυακού τόπου www.wirelesslan.gr.

Η συλλογή και επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση των σχετικών αρχείων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από oρισμένα ειδικά στελέχη του tplink. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο της επεξεργασίας και αποθήκευσης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 σχετικά με την προστασία των φυσικών η νομικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η wirelesslan.gr δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο αρχείο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών / πελατών που δηλώθηκαν μέσω της www.wirelesslan.gr. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιηεί τα αρχειοθετημένα δεδομένα σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες, ως μέρος της υποστήριξη, προώθηση η και  εκτέλεση της επιχείρησης ηλεκτρονικών πληρωμών.  

Στοιχεία του τηρούμενου αρχείου προσωπικών δεδομένων μπορούν να αποσταλούν ή να κοινοποιηθούν σε αρμόδιες δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές, εάν η αποστολή η η κοινοποίηση επιβάλλονται από την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία ή ύστερα απο σχετική δικαστική απόφαση.

Η αποστολή ή ανακοίνωση των δεδομένων των χρηστών-πελατών  σε αυτούς τους αποδέκτες θα γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Οι χρήστες-πελάτες έχουν το δικαίωμα στην πληροφόρηση, την πρόσβαση και έκφραση αντιρρήσεων για την επεξεργασία και τη διαβίβαση των δεδομένων τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Ηwirelesslan.gr ορίζει ρητά ότι δεν αποτελούν φυσικό  αντικείμενο της εταιρίας, η  συλλογής και η επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων των χρηστών-πελατών κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο.

Η χρήση της εφαρμογής www.wirelesslan.gr συνεπάγεται την παροχή της συγκατάθεσης του χρήστη-πελάτη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που δηλώνει μέσω της εν λόγω εφαρμογής  από τα ειδικά στελέχη της wirelesslan και την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων, για το σκοπό της διασφάλισης της δυνατότητας επικοινωνίας του χρήστη-πελάτη με την www.wirelesslan.gr και τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών του παραγγελιών και  πληρωμών που διενεργεί μέσω αυτού

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε του όρους και τις συνθήκες χρήσης

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.bestprice.gr, στην οποία συμμετέχει. Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing. Επιπλέον, μόνο εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice.gr, κάθε παραγγελία που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.gr. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κτλ.) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με την διεκπεραίωση της παραγγελίας, για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η εταιρία μας. Περισσότερες πληροφορίες για την δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.gr, πατήστε εδώ.