ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα σε αυτό το διάστημα, προκειμένου να επιστραφεί ένα προϊόν για τεχνικό έλεγχο/επισκευή/αντικατάσταση θα πρέπει να συμπληρωθεί ή φόρμα RMA που θα σας αποσταλεί με email κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας, με την οποία θα μας γνωστοποιείτε το μοντέλο του προϊόντος, τον σειριακό του αριθμό (αυτόν που δίνει η κατασκευάστρια εταιρεία) και μία περιγραφή του προβλήματος.

Μετά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας ( ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-RMA-ver02 ) και  αφού λάβετε την σχετική ενημέρωση, τότε και μόνο τότε μπορείτε να αποστέλλετε τα προϊόντα προς επιστροφή. Τα έξοδα αποστολής τους βαρύνουν τον πελάτη. Τα έξοδα επιστροφής στον πελάτη επβαρύνουν την εταιρεία μας.

Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία με όλα τα παρελκόμενα (τροφοδοτικά, καλώδια, κλπ). Προϊόντα/Συσκευές οι οποίες έχουν ανοιχτεί ή από τις οποίες λείπει το αυτοκόλλητο όπου αναγράφεται ο σειριακός αριθμός, ή που επιστρέφονται σε μη ασφαλή συσκευασία δεν θα γίνονται αποδεκτές. Προϊόντα τα οποία αδυνατεί το τεχνικό μας τμήμα να επισκευάσει, αποστέλλονται στην κατασκευάστρια εταιρεία  για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση. Για τα προϊόντα που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν τεχνικό πρόβλημα θα υπάρχει χρέωση αναίτιου τεχνικού ελέγχου (15,00 ευρώ + φπα).

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

  1. Μηχανικές βλάβες στην συσκευή (στο σύνολό της ή σε εξαρτήματά της. Επίσης, η πρόκληση οποιουδήποτε είδους βλάβη:σκουριά, υγρασία ή άλλη αλλοίωση λόγω υγρού ή αερίου παράγοντα.
  2. Καμμένες θύρες internet (LAN) 
  3. BRICK(τουβλοποίηση, “κόλλημα”) στην διαδικασία firmware upgrade

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1-5 εργασιμες ημερες

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

2-5 εργάσιμες ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3-20  εργάσιμες ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

5 ΕΩΣ ΚΑΙ 90 εργάσιμες ημέρες καιτά την διακριτική τους ευχέρεια