Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4 Ν.2251/1994. Προυπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος σε αυτή την περίπτωση είναι να βρίσκεται στην αρχική συσκευασία άθικτη, να μην έχει επέλθει καμία φθορά σε αυτό, να μην έχει γίναι αποσφράγισή του και να έχει διαθέσιμη την απόδειξη/παραστατικό αγοράς του.

 Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή από τον ίδιο στην διεύθυνση που θα του υποδείξει το προσωπικό του καταστήματος. Σε περίπτωση επιστροφής εντός του παραπάνω διαστήματος, ο πελάτης λαμβάνει πιστωτικό σημείωμα αξίας ίσης με το τίμημα πώλησης το οποίο θα εξοφλείται από την εταιρεία μας με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο πελάτης κατέβαλε το τίμημα. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει πληρώσει μέσω αντικαταβολής, τότε η εταιρεία μας θα επιστρέφει το οφειλόμενο ποσό μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Ο πελάτης ρητώς συμφωνεί και παρέχει την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του, η εταιρεία να έχει το δικαίωμα παρακράτησης από το επιστραφόμενο ποσό των εξόδων επιστροφής τα οποία θα επιβαρύνουν τον πελάτη, τυχόν αποζημίωσης σε περίπτωση καταστροφής μέρους ή συνόλου του προϊόντος ή της αρχικής του συσκευασίας, ή αποζημίωσης της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς ή βλάβης οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη καθώς επίσης και το κόστος επανατοποθέτησης του προϊόντος το οποίο θα είναι ίσο με το 10% της τελικής αξίας του προϊόντος κατά την ημερομηνία αγοράς, με ελάχιστο κόστος επανατοποθέτησης τα 7,00 ευρώ.

* Η εταρεία μας δεν δέχεται επιστροφές προϊόντων όπως: καλώδια ( τα οποία κόβονται με το μέτρο ), κατασκευασμένα ( customed ) καλώδια jumber, pigtails και δικτύου