Η WILESSLAN.GR είναι μία εταιρεία προηγμένων συστημάτων τεχνολογίας και πληροφορικής που δραστηριοποιείται στο εμπόριο λιανικής και χονδρικής και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών/μελετών και υπηρεσιών εγκαταστάσεων στον τομέα των Δικτύων Η/Υ και της πληροφορικής γενικότερα. Ιδρύθηκε το 2003 από τον Κοσμά Π. Ουρούλη από τον οποίο και εκπροσωπείται και φέρει την επωνυμία Κ. Ουρούλης και ΣΙΑ Ε.Ε.

Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία: Κ.Ουρούλης και ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΦΜ: 999566689

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 058677204000